42. ročník Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča

tlac plagaty KST memorial 2017

 

Bánovecká parenica 2017 - 20.ročník

Centrum voľného času a Klub slovenských turistov v Bánovicach nad Bebravou

pozýva všetkých priaznicov bicykla na jubilejný 20. ročník cykloturistického podujatia:

BÁNOVECKÁ PARENICA 2017

 Ponúkame Vám potulky okolím Bánoviec nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie,od detí až po cyklistických „veteránov“. Cestné trasy vedú takmer výhradne po vedľajších cestných ťahoch.

Organizuje :  Klub slovenských turistov a Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou

Informácie :  0905 910 068, t.č. CVČ: 038 760 2454

Kedy :            3. september 2017 - v prvú septembrovú nedeľu

 

Kde :              pred Centrom voľného času v Bánovciach nad Bebravou 

 

Trasy :            vedú centrom mesta po ľavej strane kostola, ulicou A.Hlinku a Partizánskou von z mesta

                       C1 – cca 105 km okruh, C2 – cca 49 km okruh = doporučený bicykel cestný

                      MTB – cca 82 km, MTB2 – cca 50 km, MTB3 – cca 20 km.

                      Všetky trasy budú spresnené pri prezentácii.

                      Na trasách budú rozmiestnené kontroly, ktorých poloha je zaznačená na sprievodnej mapke.

                      Mapku dostane každý štartujúci pri prezentácii. Pri vynechaní kontroly nemá účastník nárok na diplom a ostatné náležitosti.

Program :      Prezentácia: od 8,30 hod. do 9,55 hod. pred CVČ

                      Štart : hromadne od CVČ, jednotlivé kategórie v päťminútových intervaloch. Štart

                                 prvej kategórie – 10,00 hod. so sprievodom policajnej hliadky

                      Cieľ :       „ Piváreň BERNARD“, Radlinského 3,  (bývalá „Hospoda u Čecha“)

-          pre trasu C1 bude cieľ otvorený od 14,00 hod.

-          pre trasu C2 bude cieľ otvorený od 11,30 hod.

-          ukončenie podujatia je o 16,00 hod., po tomto časovom limite bude podujatie ukončené, cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

                      V cieli čaká na každého účastníka  DIPLOM a MALÉ PREKVAPENIE.

 

Upozornenia : vek štartujúceho neobmedzený, pri deťoch do 15 rokov súhlas rodičov.

                   - vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa...)

                   - na trase nie sú zabezpečené občerstvovačky!

                   - ochranná prilby povinná!

                   - podujatie sa uskutoční za každého počasia!

                   - každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej

                     premávky! bez zabezpečenia križovatiek! Je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej   

                     premávky!

 

Štartovné :   - jednotlivci 1,50 €

                     - pre rodičov s deťmi do 15 r .platí skupinové štartovné 2,50 €, bez ohľadu na počet detí.

Tešíme sa aj na Tvoju účasť!

Klub slovenských turistov

Bánovce nad Bebravou

 

Vysoké Tatry 2017

1

 

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

 

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch:

 KST_členská_základňa_zoznam poistených osôb od 1.4.2017_web.xls - RR Trenčín č.210 od por. čísla vľavo 2644 podľa abecedy

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

TEL: 0850 111 211

Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006

(sken poistnej zmluvy nájdete nižšie)

 

 

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015. 

Hromadná poistná zmluva:  Union_hromadná_poistná_zmluva_2015.pdf 

Upozornenie !!!

čl.7, bod 2 poistnej zmluvy = Poistné obdobie, t.j. obdobie, za ktoré sa plati bežné poistné, je 1 rok (vždy obdobie od 01.04. do 31.03. nasledujuceho kalendárneho roka).

Zoznam poistených osôb sa každoročne mení - neplatiaci pre nasledujúci rok vypadnú a dopľňa sa vždy o nových členov KST.

 

Doplňujúca informácia od poisťovne, reakcia na časté otázky:
Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na uzemi SR.

 

 UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf

 Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)

 
Reklamný prúžok