História klubu

 

 • vznik: 1.10.1982 ako Klub turistov pri CVČ v Bánovciach nad Bebravou

 • poriadanie množstva zájazdov po celom Slovensku, 4 ročníky úspešných expedícií do Álp

 • v roku 1990 vznik "Večera trampskej piesne" a organizovanie ďalších Folk & Country akcií

 • v máji 1994 nultý ročník "Bánovskej 50-ky"

 • začiatok roka 1995 - tradícia novoročných stretnutí členov klubu na chate Baske

 • 3.11.1995 - osadenie vrcholovej tabule na Suchom vrchu (1028 m.n.m.) a s tým spojené každoročné organizovanie Hviezdicového výstupu na Suchý vrch

 • od roku 1997 v spolupráci s CTK Viking organizácia cykloturistického podujatia "Bánovecká parenica"

 • marec 1999 - začiatok aktívnej spolupráce so značkárskym klubom v Bánovciach

 • 1.1.2002 - vznik Klubu slovenských turistov Bánovce nad Bebravou

 • V tom istom roku 1. ročník festivalu premietania filmov a diapozitívov s horskou tématikou "Hory, cesty, ľudia"

 • A k tomu ešte 23.11.2002 - 1. Katarínska turistická zábava, ktorú sa náš klub rozhodol usporiadať a začať tak tradíciu. Všetci veríme, že sa udrží. •  
  Reklamný prúžok